Kvízy a ankety na online stretku

Základné pravidlo:

Ak chceš, aby ti ktorýkoľvek nástroj na (online) stretku fungoval, vyskúšaj si ho vopred. Nespoliehaj sa na to, že si ho už voľakedy používal. Vyskúšaj ho nanovo a predstavuj si, ako bude fungovať pre tvojich stretkárov.

Zamysli sa, či sa v obmedzenom priestore online stretka bude nástroj dobre používať. Ak sa prihlasujú z mobilu a na malom displeji majú rýchlo prepínať medzi rôznymi aplikáciami, môže to byť bariéra, ktorú niektorí nezvládnu a z hry vypadnú.

Na tvorenie kvízov a ankiet môžeš nájsť na internete veľa služieb. Väčšina z nich má zaujímavejšie možnosti platené :(. Pokiaľ však chceš len jednoduché oživenie stretka so základnými otázkami, vystačíš si aj s verziami zadarmo.

Sli.do ponúka veľa zaujímavých funkcionalít, z ktorých v najnižšej verzii (zadarmo) upozorňujeme na:

  • kladenie otázok pred/počas stretnutia, ktoré sa dajú zobrazovať účastníkom, účastníci môžu hlasovať za otázky, ktoré sa im páčia
  • ankety s atraktívnym zobrazením výsledkov (3 v rámci jedného stretnutia)
  • funkcia brainstorming: účastníci pred alebo počas stretnutia môžu vpisovať svoje nápady na položenú otázku/tému (nápady sa zbierajú a prehľadne zobrazia)

Ak chcete vidieť ako sa dá použiť sli.do na online stretnutí, tu majú minútové videjko v angličtine:

V mentimeter.com si vytváraš „prezentáciu“, ktorá obsahuje rôzne typy otázok s možnosťami odpovedí. Účastník má dojem, že prechádza cez prezentáciu (dokonca podľa nastavení si aj sám môže preklikávať otázky ďalej).

Mentimeter okamžite spracúva a vie zobraziť odpovede celej skupiny.

V jednej „prezentácii“ môžeš položiť 2 anketové otázky a zaradiť 5 slajdov s kvízovými otázkami. Za viac si už musíte zaplatiť.

Je to krásny nástroj s bohatými možnosťami, chvíľku ti však potrvá, kým sa zorientuješ :)

Kahoot! je u nás pomerne známy. Zadarmo umožňuje vytvárať jednoduché kvízy. Otázky majú niekoľko možností odpovede, z ktorých si účastníci na svojom zariadení vyberú správnu.

Kahoot! pôsobí veľmi hravo vďaka svojej pastelovo farebnej grafike.

Nevýhodou Kahoot! je, že potrebujete účastníkom celý čas zobrazovať svoju obrazovku (na nej sú otázky a možnosti odpovedí) a oni zároveň vo svojom používateľskom okne vyberajú odpoveď  (vidia iba farbou a geometrickým tvarom odlíšené možnosti odpovedí, ale samotný text sa nezobrazí). To ich núti preklikávať medzi vašou zdieľanou obrazovkou a ich oknom prehliadača, čo je veľmi nešikovné.

Vo verzii zadarmo môžete mať naraz len do 10 účastníkov…

Inštruktážne videjko na využitie Kahoot! na online stretnutí:

Staré dobré Google formuláre – asi každý sa s nimi už stretol pri prihlasovaní na podujatia.

Zadarmo ponúkajú pomerne veľkú flexibilitu otázok. Môžeš si ich upraviť aj do podoby kvízu (so správnymi odpoveďami).

Chýbajú im priame nástroje na spoločné vypĺňanie v skupine – keď odošleš link na dotazník alebo kvíz, už nemáš moc nad tým kedy a ako rýchlo ti ho účastníci vyplnia. Zdieľanie výsledkov sa dá ľahko doplniť vyzdieľaním tvojej obrazovky s výsledkami, ktoré sú hneď celkom pekne graficky spracované.

Výhodou je jednoduchosť, intuitívnosť nástroja a často aj fakt, že stretkári s ním už majú skúsenosť.

Ak potrebujete poradiť viac a konkrétnejšie o vedení stretiek online, ponúkame online poradenstvo/stretnutia v ZOOM s inštruktážou – kontaktujte nás cez messenger alebo email.

Titulný obrázok: Abstract vector created by pch.vector – www.freepik.com

-jmm-