Inštruktáž k využitiu ZOOM

Platí základné pravidlo:

Ak sa chcete stretnúť alebo spolupracovať online, používajte nástroje, ktoré vaši účastníci (stretkári, birmovanci, žiaci) poznajú. Často to je napríklad Messenger alebo WhatsApp. Nový nástroj hľadajte a zaveďte až vtedy, keď zistíte, že ten pôvodný vám už naozaj nestačí na to, čo potrebujete.

Na poriadne interaktívne online stretko s 10 stretkármi, vyučovaciu hodinu s 25 žiakmi alebo stretnutie s 50 birmovancami potrebujete robustnejší nástroj. Jednou z overených možností je ZOOM.

Základné technické informácie, ktoré potrebujete vedieť na spustenie a hosťovanie stretnutia v ZOOM, nájdete nižšie vo videách z youtube kanálu Tomáša Truchlého.

Ak potrebujete poradiť viac a konkrétnejšie ako vo videách, ponúkame online poradenstvo/stretnutia v ZOOM s inštruktážou – kontaktujte nás cez messenger alebo email.

PRE HOSTITEĽA

Animátor, učiteľ, zvolávateľ stretnutia
Dĺžka videa – 22 minút

PRE ÚČASTNÍKA STRETNUTIA

Stretkár, žiak
Dĺžka videa – 7 minút