Deviatnik k Pomocnici

Všimni si:

Don Bosco vo svojom oratóriu využíval každú príležitosť vytvárať pozitívne výchovné prostredie pre chlapcov. Jedným z kľúčových prvkov boli spoločné oslavy a príprava na ne. Významné sviatky cirkevného kalendára a zvyk pripravovať sa na ne deväť dní vopred („deviatnik“) vytvorili stmelujúce chvíle a udržali sa v obľube až dodnes.

Sviatok Panny Márie Pomocnice slávime 24.5. Ponúkame aktualizovaný deviatnik v pdf pre zobrazovanie na monitore aj pre mobily.

Na monitor počítača

Vo formáte PDF (1 MB)

Na mobil

Vo formáte PDF (0,6 MB)